حل مبارزه با دشمن از منظر رهبری معظم انقلاب توجه به سه اصل اساسی است:

  1. ۱٫       هوشیاری و درک موقعیت
  2. ۲٫      جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها
  3. ۳٫     ایمان و امید به آینده

ایشان نسبت به این سه اصل می‌فرماید «هوشیاری و درک موقعیت  جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها  و ایمان و امید به آینده سه درس مهم [هستند] این درسهای مهم، راهگشای امروز و آینده ملت و کشور است.»[۱]

ایشان از یک طرف از مردم می‌خواهد که هوشیار باشند زیرا «دشمن گاهی با ده واسطه یک فرد ساده لوح و بیچاره‏ای را تحریک می‏کند که حرفی را بزند و یا موضعگیری غلط و ناشیانه‏ای را انجام دهد؛ و ممکن است چنین فردی، حتی خودش هم نداند که عامل دشمن است. بنابراین باید هوشیار بود؛ و من امیدوارم که ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نکند. دشمن، استکبار جهانی است. دشمن، آمریکاست و دشمن، صهیونیستها هستند.»[۲]

وازطرف دیگرعلاوه برهوشیاری وآگاهی مردم، آمادگی لازم جهت مبارزه با دشمنان اسلام را داشته باشند. «ملت ایران به همان نسبت که دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده‏تر می‏کند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزاید و با آمادگی معنوی، فکری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یکدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی که هست، شناسایی کند.»[۳]