این قسمت به پنج نکته مهم دیگر در شیوه های موثر امر به معروف و نهی از منکر می پردازیم

نکته ششم :ارائه جایگزین

کارشناسان تربیتی کودکان می گویند اگر می خواهید فرزندانتان کار خاصی را انجام ندهد، تنها با گفتن نکن،دست نزن،فضولی نکن،با او برخورد نکنید،چراکه اینگونه برخوردها علاوه برعدم موفقیت، موجب مشکلات دیگری در روان کودک خواهد شد. بلکه برای اصلاح او چند راه مناسب و سرگرمی صحیح را در اختیارش بگذارید تا راه غلط به عمل مفید سرگرم شود.

این مساله در خصوص جوانان، نوجوانان و همه مردم نیز مصداق دارد. معمولا فعالیتهای فرهنگی وسازندگی، پرکردن اوقات فراغت، ساخت ورزشگاه و امور تفریحی سالم، برپایی دوره های آموزشی و فرهنگی و… جایگزین های خوبی برای ارائه آموزشهای غیرمستقیم و اثر بخش خواهند بود.

نکته هفتم : جلب محبت و دوستی

صمیمی بودن و انس گرفتن با فرد سبب می شود بهتر بتوان در او تاثیر گذاشت. محبت قوی ترین عامل جذب است. اگر به دیگران محبت کنید و با آنان دوست شوید از این راه بهتر می تواند تاثیر بگذارید.بیگانه شمردن مخاطب و از موضع بالا حرف زدن و نصیحت کردن، چندان اثری ندارد. عاطفه را باید به کار گرفت و قلعه دلها را تسخیر کرد.

بنابرین یکی از موثر ترین عوامل موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر آن است که ناصح قبل از امر و نهی و نصیحت گری،احساسات،عواطف ومحبتت ومخاطب را نسبت به موضوع مورد نظر و نسبت به خود شخص ناصح و مهمتر از همه نسبت به خداوند جلب نماید.

حالت دوستی و مجذوبیت اگر جا بیفتد از بهترین حالات است. تجربه نشان داده است که آن اندازه که مصاحبت نیکان و ارادت و  محبت آنان در روح موثر افتاده است. خواندن صدها جلد کتاب اخلاقی موثر نبوده است.

دربخش مهمی از قرآن،خداوند نعمتهای خود را می شمارد تا عشق انسان را نسبت به خود زیادکند.کسی که می خواهد فرزند خود را به نماز وا دارد باید نعمتهای الهی را برای او بشمارد و هر چه گوینده محبوب تر باشد کلامش نافذتر است.

نکته هشتم: شناخت و قطع ریشه

خطاها و مفاسد و منکرات اجتماعی، گاهی ریشه هایی دارد که از چشم پنهان است و ما شاخ و برگهای آن را می بینیم. بدون شناخت و قطع ریشه، مبارزه با شاخ و برگ بی اثر است و مبارزه با معلول به جای مبارزه با علت اشتباه است. البته این به آن معنا نیست که کاری با معلول ها و شاخ و برگ ها نداشته با شیم، بلکه هدف عمده را با قطع ریشه ها بدانیم.

مبارزه با تهیه و تولید کنندگان ابزار وآلات جرم بهتر از مباره با برخی مجرمین جزء می باشد. باید به جای برخورد با معتاد توجه ویژ ه ای به مبارزه با توریغ و تهیه کنندگان مواد مخدر داشته باشیم.

نکته نهم: شیوه الگو سازی

معرفی الگو برای جذب به خوبی ها و ترک بدی ها ومنکرات بسیار موثر است.

هم خودتان با رفتار پسندیده الگوی دیگران باشید هم با تقدیر و تشویق الگو های شایسته زمینه جذب دیگران را فراهم آورید.

کسی که درجایگاه الگویی قرارگرفت رفتارها و گفتارهایش برای دیگران حجت می شود. سعی شود شایستگی های گفتاری و رفتاری الگوهای جوانان هر چه بیشتر مطرح گردد.

معرفی چهر های موفق، تجلیل از آنها، تشویق آنان، گرایش دادن مردم به خط حق، تحقیر چهره های منحرف و همچنین اظهار تنفر نسبت به آنها در وادارکردن مردم به انجام معروفات و دوری از منکرات نقش موثری دارد.

خداوند با تجلیل از همسر فرعون، او را برای همه مردم الگو معرفی کرده است.همان گونه که در سوره احزاب آیه ۲۱ می فرماید : مردم باید از ابراهیم(ع) و حضرت محمد(ص) درس بگیرند، زیرا این دو بزرگواران اسوه و الگو هستند.

نکته دهم: بیان ثواب و عقاب

یکی از راه های اجرای موثر این فریضه الهی ایجاد انگیزه برای انجام دهندگان معروف ها و تارکین منکرات از طریق بیان پاداش اعمال خوب انسان است.در قرآن و روایات صدها جمله در این باره به چشم می خورد. علمای ما کتابهای درباره ثواب و عقاب نوشته اند.

آشنایی به کیفر گناهان، نحوه سقوط و هلاک امت ها، تاریخ عزت و ذلت اقوام و همچنین آشنایی با الطاف الهی نسبت به کسانی که خود را از گناه دور می دارند، بسیار سازنده است. حضرت یوسف (ع) رمز عزت خودش را به برادران این گونه بیان کرد:« ای برادران بدانید! که هرکس تقوی پیشه کند خداوندپاداش او را ضایع نمی کند» به هر حال، بیان ثواب معروف ها و کیفر منکرات یکی از شیوه های انجام معروف و دوری از منکر است.