اردو و کوهپیمایی

2016-05-22-5581 2016-05-22-5641

عاشقان ولایت

IMG_62721 IMG_63011

منتظران موعود

IMG_62491 IMG_62521

میقات صالحین

۲۰۱۶۰۵۲۰_۱۲۳۵۳۴1۲۰۱۶۰۵۲۰_۱۲۳۶۲۰1

نشست والدین

IMG_63211 IMG_63411