آیین افتتاحیه طرح جوانه های صالحین استان چهارمحال وبختیاری در محل مسجد امام حسن(ع) شهرکرد با حضور مسئول تعلیم وتربیت سپاه استان،مسئولین تعلیم وتربیت نواحی وفرمانده ناحیه شهرکرد وپایگاه منتخب فاطمیون برگزار گردید.

در این مراسم ارتباط وب کنفرانس با سازمان بسیج هم برقرار گردید.

همچنیم مسئول تعلیم وتربیت سپاه استان در رابطه با اهداف طرح جوانه های صالحین سخنرانی نمودند.

 

SAM_3263 SAM_3267