کسب سه مقام اولی،4مقام دومی و2 مقام سومی توسط رزمی کاران بسیجی شهر سودجان عضو حلقه صالحین شهید صیاد شیرازی با سرگروهی برادر علی اصغر یزدانی در مسابقات قهرمانی استان که در تاریخ اول مرداد ماه سال جاری برگزار گردید را به جامعه بسیج ورزشکاران و بسیجیان شهر سودجان و خانواده های آنان تبریک عرض مینماییم.

مقام اول:علی حیدری-ابولفضل اسماعیل زاده-عباس ساعدی

مقام دوم:ابوالفضل طاهری-مهدی طاهری-علی طاهری-محسن اسماعیل زاده

مقام سوم:کمیل اسماعیل زاده-قادر اسدی

معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع)