dsc_0006 dsc_0008 dsc_0009

در تاریخ 14 دیماه1395 هیات یاوران ولایت در محل حسینیه شهدا سپاه ناحیه فارسان برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم سرهنگ امیری جانشین ناحیه فارسان ضمن ابراز خوشامد گویی شجره طیبه صالحین را یکی از اساسی ترین ارکان بسیج تعریف نمودند.همچنین دبیر یاوران ولایت ضمن تبیین گفتمان های مقام معظم رهبری بصیرت را مشابه قطب نمایی دانسته که در غبار فتنه راه را مشخص خواهد کرد.

در ادامه نیز حاج آقا مرادی مسئول تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع)ارکان نظام تربیتی شجره طیبه صالحین و هیئت هارا تبیین نمودند.

درپایان نیز کمیسیون های هیئت برگزار گردید.