با سلام کانال صالحین بام ایران جهت هم افزایی هرچه بیشتر بسیجیان استان چهارمحال وبختیاری تشگیل گردیده است.

جهت عضویت روی آدرس زیر کلیک کنید.

www.t.me/salehinchb