در تاریخ 3بهمن ماه1395 هیئت یاوران ولایت ناحیهسامان با حضور مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه استان حاج آفای مرادی،سرمربیان،فرماندهان حوزه ها و دبیران هیئت عاشقان ولایت  برگزار گردید.

همچنین جلسه با تشکیل دو کمیسیون تخصصی به کار خود ادامه داد و در نهایت مصوبات کمیسیون بادستور فرماندهی ناحیه جهت اجرا ابلاغ گردید.

 

photo5776002780396365763