باحضورمسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) جلسه توجیهی و تبیینی هیئت یاوران ولایت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کیار درمحضر ارکان شجره ، ائمه جمعه وفرمادهی محترم این ناحیه در عصر روز چهارشنبه ۹۵/۱۱/۰۶برگزار گردید.دراین نشست صمیمی و کاربردی .مسئول محترم تعلیم وتربیت ناحیه حجه الاسلام صابری ضمن عرض خوش أمد برنمه های این ناحیه را تبیین و سپس فرماندهی محترم فرصت فعالیت در شچره طیبه صالحین را مغتنم ومسیر تعالی بسیجیان معرفی نمود در ادامه استادیار شجره طیبه صالحین دراین شهرستان ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع عزیزان شرکت کننده، ضمن بیان احادیثی از معصومین خطر تکبر و غرور را بیان و دوری از شرهای موجود در مسیر تعالی انسانی را خواستار شد.

سپس مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه استان ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهی ، تعلیم وتربیت ناحیه و کلیه ارکان شجره طیبه صالحین ، به تبیین این نظام عالی تربیتی پرداخته وجایگاه هیآت دراین ساختار را شرح نمودند.ایشان از همه شرکت کنندگان کیفیت بخشی و اثربخشی فعالیت ها را دراجرای نظام تربیتی شجره طیبه صالحین درخواست نمودند.