بسته ویژه سخنرانی(متن آماده سخنرانی و پرده نگار)ویژه دهه فجر با موضوع ((ما میتوانیم)) در لینک زیر قابل مشاهده است.

مشاهده بسته