در تاریخ 14 بهمن ماه کلاس های آموزشی شورای حوزه توسط معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) برگزار گردید.

در پایان نیز از شرکت کنندگان در دوره آزمون گرفته شد.

SAM_4168 SAM_4166 SAM_4186 SAM_4158 SAM_4149 SAM_4147