مربیان، سرگروههای صالحین،فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد در کارگاههای آموزشی توانمندسازی سرگروهها، اردوی راهیان نور در محل بهشت هویزه اهواز شرکت کردند.

این دوره با حضور اساتید مجرب شجره طیبه استان خوزستان و مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم در محل مجتمع بهشت هویزه خوزستان برگزار گردید شرکت کنند گان پس از گذراندن کلاس های توجیه ی و کار بردی با حضور در مسجد فاطمیون اهواز از روند تشکیل گروههای. تربیتی بازدید نمودند.

همچنین شرکت کنند گان. یادمان شهدا ی دشت هویزه را زیارت نمودند.

همچنین در این دوره مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه استان چهارمحال وبختیاری از معاونت تعلیم وتربیت سپاه استان خوزستان بازدید کردند.

photo5850349046542215137 photo5850349046542215140 photo5850349046542215128 photo5850349046542215133 photo5850349046542215130 photo5850349046542215129