جلسه هیئت مدافعان حریم ولایت امروز صبح با حضور استاد شجره طیبه صالحین و سردار فرماندهی محترم سپاه حضرت قمر بنی هاشم و معاون تعلیم و تربیت وارکان صالحین در محل دفتر حاج آقا نکونام استاد شجره طیبه صالحین برگزار گردید.IMG_20170227_133152