اینک که نسیم بهاری سرزمین جانمان را عطرآگین نموده است و ثانیه ها خبر از شکفتن جوانه های بهاری می دهد . درترجمان تحویل حالمان به احس الحال ، دستهای نیازمان را به سوی مقلب القلوب عاجزانه دراز می کنیم و از امور آشفته انسانهای دور از آگاهی و هدایت به مدبرالامور ، شکواییه خود را عرضه می داریم و ازاو می خواییم تا به قدرت شناختمان بیافزاید وبصیرت خفته واحوال آشفته و لیل ونهار سرگردانمان را به مبارکی این ایام خجسته تغییر دهد وما را در امتحان سختی که در سال ۱۳۹۶ درپیش رو داریم موفق و سربلندمان گرداند.
اما چند توصیه به عزیزان صالحینی:

1-از فرصت ایام تعطیل جهت جذب به گروه های تربیتی و بیان آثار وبرکات کار تشکیلاتی غافل نشوید
2-این ایام بهترین زمان برای هدایت وترغیب جوانان عزیز دختر وپسر به حوزه های علمیه می باشد. آنرا مغتنم بشمارید.
3-با تامل و تدبر در این ایام ، راهکارهای تقویت نظام تربیتی شجره طیبه صالحین وضعف وقوت آنرا مورد واکاوی قرارداده . نقطه نظرات خود را برای رشد وتعالی بیشتر به معاونت تعلیم
وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) ارسال نمایید.

أغاز سال ۱۳۹۶ ، سال تحول سیاسی و اقتصادی ، سال رشد فرهنگی و اجتماعی ،سال کیفیت بخشی به برنامه های تربیتی بر همگان خصوصاّ فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز و همه ارکان صالحین و بسیجیان سرافراز و ملت غیور ایران مبارک وخجسته باد.

 

معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع)