در تاریخ 29 فروردین ماه با حضور استاد شجره طیبه صالحین حاج آقای نکونام و سردار فرماندهی محترم سپاه حضرت قمربنی هاشم و مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه استان و فرماندهان  نواحی و مسئولین تعلیم وتربیت تشکیل جلسه داد.

IMG_20170418_172340 IMG_20170418_172347 IMG_20170418_172350 IMG_20170418_172357 IMG_20170418_172401