خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵:۰۵
شناسه خبر : 856

گزارش حلقه های صالحین دبستان مصطفوی درشهرستان سامان

گزارش حلقه های صالحین دبستان مصطفوی درشهرستان سامان -آموزش احکام توسط معلمان ودانش آموزان -آموزش صحیح خوانی نماز -اجرای ویژه برنامه به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای -برگزاری حفظ موضوعی قرآن کریم -تمرین وتکراروآماده سازی گروه سرود مدرسه جهت شرکت درمسابقات برگزارگردید. ...

گزارش حلقه های صالحین دبستان مصطفوی درشهرستان سامان

-آموزش احکام توسط معلمان ودانش آموزان

-آموزش صحیح خوانی نماز

-اجرای ویژه برنامه به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای

-برگزاری حفظ موضوعی قرآن کریم

-تمرین وتکراروآماده سازی گروه سرود مدرسه جهت شرکت درمسابقات برگزارگردید.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001