به رغم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست
گاهی حادثه ها و اتفاقات ،خواه خوب یا بد باعث می شود تا انسان غفلت زده گرفتار در روزمرگی ،به خود آید وبرای داشته هایش و نعمتهای پیرامونیش کمی بیشتر احساس نیاز و شکر گزاری کند و بر دیدگاههای افراطی و تفریطیش بیاندیشد و تجدید نظر کند…گرفتار حب وبغض شدن ومنافع و مطامع فردی و گروهی را بر اقتدارو امنیت و استقلال عمومی و جمعی ترجیح دادن باعث می شود تا انسان در تحلیل مسایل نیز دوچار هیجان گردد…
نیک باید اندیشید و حکیمانه سخن گفت و عاقلانه تصمیم گرفت تا جامعه پیرامونی بتواند بر داشته های فراموش کرده خود ، افتخارکند و به دامان آرمان ها و اصول اساسی انقلاب خویش برگردد..حادثه غم بار وتاسف انگیز امروز گرچه «ترقه بازیی » بیش نبود و در «اراده آهنین ملت» خللی ایجاد نکرده و نمی کند اما نکاتی دقیق و کلیدی را گوشزد نموده است:
اول اینکه بعداز حماسه عظیم ملت و ایجاد صفحه ای زرین پس از ۳۸سال از انقلاب شکوهمند ما ، دشمنان باید به ستوه بیایند ودست به اقداماتی کور بزنند.تا وقتی همه به قانون تمکین کرده اند.(برخلاف سال۸۸)شیرینی این حماسه را به کام ملت تلخ نمایند.
دوم: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد … این تلنگر باعث می شودتا هم انقلابیون مقید به اصول انقلاب و امام ورهبری عزیز و هم دگراندیشان کمی تامل نمایند و با تمسک به خط سیر انقلاب ترسیم شده توسط امام و دنباله روی رهبر عزیزمان بر ارزش های والا ونجات بخش اسلام پافشاری نمایند ودوچار افراط و تفریط نشوند وبدانند که انقلاب وارزش های ثات آن راه نجات و کلید حل مشکلات است ولاغیر..
سوم: درس های تاریخ برای اهل فکر و اندیشه راه نجات اند(یا اولی االابصار) دهه ۶۰ دهه جلاد و شهید بوده وهست وامروز ذره ای از آن حال و هوای غم انگیز در فضای امن کشور عزیزمان ایجاد شد تا فراموش نکنیم که جلادها درهمه اعصار هستند و ما باید بدانیم که گذر زمان اساس شیطنت شیاطین را ازبین نمیبرد فقط شیوه ها و روش ها ی اورا تغییر می دهد.لذا در برابر شیطان و شیطانک ها باید بر همان آرمان ها،اصول و اراده های آهنین استوار بود… خواه از هر منظر و مشرب سیاسی و حزبی پیروی می کنی…دشمن یکیست و راه ایستادن در برار او یکی…
چهارم : اگر راهبر انقلاب و ناخدای کشتی نظام دراین اقیانوس پرتلاطم ، واژگانی کلیدی و حساس را مکرر تاکید می کند،اهل خرد و عقل و اندیشه باید تامل نمایند…«تنش هزینه دارد اما سازش هم هزینه دارد»و«اگر تنش همراه با منطق و استقامت باشد کم هزینه تر از سازش است»…
درپایان ضمن تسلیت به خانواده های داغدار و رهبر عزیز انقلاب و ملت شریف ایران اسلامی وآرزوی شفای عاجل برای مصدومان این حادثه تلخ ، امیدوارم که هیچ گاه دراین فضای الهی ایران عزیز دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
والسلام علی الشهداء والصدیقین
۱۷خرداد۱۳۹۶دوازدهم رمضان المبارک۱۴۳۸