برگزاری مسابقه نقاشی،به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام،با کودکان پایگاه ریحانه النبی روستای امام قیس
نکته قابل توجه این است که برگزاری کلاسهای جوانه های صالحین پایگاه که ازابتدای ماه مبارک رمضان شروع شده تاپایان شهریور ادامه دارد، در کلیه مساجد روستا صورت میگیرد ودر یک نقطه متمرکز نمی باشند.

photo5897649409703913915 photo5897649409703913914 photo5897649409703913908