کارگاه قالیبافی مردمی روستای امام قیس،جهت هزینه های ساخت صحن عقیله بنی هاشم در کربلای معلی،با حضور خواهران انقلابی و بسیجی روستا،قابل ذکراست که دراین کارگاه 40نفره اعضای حلقه های پیشکسوت وجوان پایگاه ریحانه النبی حضور گسترده ای دارند…

photo5897649409703913907 photo5897649409703913916 photo5897649409703913911 photo5897649409703913906