با حضور اعضای مدعو و معاون محترم اجرایی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) اولین جلسه ستاد طرح جوانه های صالحین  در تاریخ 23 خردادماه در محل سالن جلسات دفتر معاون محترم اجرایی سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)جهت برنامه ریزی و فراهم نمودن زیرساختها و شرایط کیفی اجرای این طرح در سطح استان در ۱۷۰پایگاه مجری طرح تشکیل گردید .

photo5908782768094030022 photo5908782768094030023 photo5908782768094030024