در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان,مراسم احیاوشب زنده داری به صورت متمرکز وباشکوه هرچه تمامتروبا سخنرانی حجت الاسلام رنجبر و مداحی حجت الاسلام مرتضایی در مسجد جامع حضرت ابوالفضل)ع(روستای امام قیس برگزار گردید.
حجت الاسلام رنجبر روحانی خود استقرار در سخنان مهمی ,به تبیین حکمت 289نهج البلاغه پرداختند,ایشان جامعه آرمانی امام علی )ع( را با شاخصه های این حکمت تطبیق دادند که در زمان حضرتش ,هیچگاه محقق نگردید.
ایشان در بخش دوم از سخنان خود به پیامدهای دلبستن به دنیا وظواهر آنها وبه تبع بی توجهی به واجبات اشاره نمودند.
ایشان در بخش سوم سخنان خود به آثار نپرداختن زکات با استفاده از حکمت 289پرداختند.
لازم به ذکر است،مراسمات لیالی قدر ب صورت دوره ای در سه مسجد روستای امام قیس،برگزار میگردد.
پایگاه بسیج خواهران ریحانه النبی
و پایگاه مقاومت بسیج برادران امام حسن

photo5911522897099335972 photo5911522897099335973