گروه تربیتی شهید والا مقام پرویز طاهری در مسجد حجت بن الحسن شهر سودجان

photo5911522897099335974