درتاریخ96/04/04طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) باحضورفرمانده حوزه،امام جماعت مسجدامام علی(ع) وفرمانده پایگاه برگزار گردید که این طرح شامل مدرسه تخصصی قرآن(ترتیل،حفظ،قرائت) ،مدرسه تخصصی ورزش(فوتسال،بدمینتون،شنا) ،کلاس خوشنویسی ،اردوی تربیتی زیارتی وبرنامه های متنوع فرهنگی دیگر خواهد بود.

8ed59362-46c0-42f9-920f-d00c53a1ff33 317ba697-db60-477d-b6a6-69fc9b5fd3d5 54974fa3-80b7-4a9c-a97e-bdf4241df55c