با حضور مسئول محترم معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) در دفتر امام جمعه محترم شهر اردل و با حضور فرمانده ناحیه و  سرمربیان جلسه هم اندیشی در تاریخ 13 تیرماه 1396 برگزار گردید.اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.

photo5969549417096784512 photo5969549417096784513 photo5969549417096784514 photo5969549417096784515 photo5971801216910469417