به گزارش مسئول طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) گندمان کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز نمازویژه نوجوانان پایگاه بسیج ومسجد باهدف ارائه شیوه صحیح خواندن قرآن درلهجه عربی،صداهای عربی،علامت هایی که درقرآن آمده است برگزارشد.98ed9be6-d83c-46d1-a083-6f01bf1ac0aa (1)