طرح ولایت استان جهارمحال و بختیاری با حضور دانش آموختگان و مسئولین دانشگاه ها و بسیج دانشجویی در دانشگاه شهرکرد آغاز شد.

در این طرح که به مدت 10 روز  به صورت شبانه روزی در دانشگاه شهرکرد برگزار میگردد؛150 نفر خواهر و 50 نفر برادر دانش آموخته در این دوره حضور دارند.
در مراسم افتتاحیه که شب گذشته در سالن ابن سینا دانشگاه شهرکرد برگزار گردید جانشین ناحیه بسیج دانشجویی و مسئول تربیت و آموزش سپاه استان و مسئول فرهنگی د انشگاه دولتی حضور داشتند وبه ایراد سخن پرداختند و پس از آن مراسم با ارائه برنامه کلاسی و توجیح دانش آموختگان و خادمین به پایان رسید.

در ضمن دوره به صورت رسمی از صبح امروز آغاز به کار کرد.

IMG_6328