بازدید معاون تعلیم وتربیت استان از دوره طرح ولایت

DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020