با حضور مسئول تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) استادیار ناحیه لردگان با سرمربیان خود تشکیل جلسه داد.

photo5999223204410927436