با حضور مسئول تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم و مربی صالحین جناب آقای هارونی این دوره در ناحیه لردگان به مدت 2 روز در حال برگزاری است.

مسئول تربیت و آموزش صالحین سپاه استان چهارمحال وبختیاری گفت: دورۀ دو روزۀ توانمندسازی سرگروه های شجرۀ طیبه صالحین با هدف هم افزایی معلومات و ارائۀ راهکارهای تربیتی در ناحیه لردگان به صورت کارگاهی برگزار شد.

 

photo6015099525250787980 photo6015099525250787979 photo6015099525250787977 photo6015099525250787976 photo6015099525250787975 photo6015099525250787974