طرح جوانه های صالحین برگزاری برنامه های ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج ولی عصر (عج) دهنو در سالن 9 دی ناحیه کوهرنگ بسیجی رامین امانی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج دهنو گفتند : هدف از اجرای این برنامه در غالب جوانه های صالحین پر کردن اوغات فراغت نوجوانان این پایگاه میباشد و بسیجیان این پایگاه در غالب حلقه صالحین شهید علیرحم امانی میباشند .

aa330958-4843-47f3-a84e-bcf2cd0c8bc9