حجه الاسلام عبدالله مرادی مسئول تعلیم وتربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم با حضور در محضر حجه الاسلام دسمی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در طی 10 سال استادی شجره طیبه صالحین،آرزوی صحت و سلامتی ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داشتند.همچنین وی انتصاب شایسته حجه الاسلام جیحونی را به سمت معاون تعلیم وتربیت سازمان تبریک گفتند.