روز گذشته پس از مراسم تودیع و معارفه معاونت تعلیم وتربیت سازمان بسیج، حجت الاسلام دسمی نشستی با معاونین تعلیم وتربیت استانها داشت.

۲۰

 

۰۱

 

۰۳

 

۰۹

 

۰۸

 

۰۶

 

۰۵

 

۰۴

 

۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳

 

۱۴