برگزاری حلقه سرمربیان شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه کوهرنگ در دفتر امام جمعه شهرستان کوهرنگ با حضور حجت السلام و المسلمین مرادی مسئول تعلیم و تربیت سپاه قمر بنی هاشم (ع) سپاه استان در این نشست حجت السلام و المسلمین سید شهاب الدین طباطبایی استادیار ناحیه کوهرنگ ضمن خیر مقدم خدمت مهمانان عزیز گزارش کاملی نسبت به حلقه های صالحین ناحیه ارائه دادند و سپس حاج آقا مرادی نیز به گزارش و برنامه های مربیان ناحیه توجه نموده و راهکارهای برگزاری حلقه های صالحین را خدمت مربیان ارائه دادند .

e3a4ab85-6ba0-43ec-91f7-7b3b0f0ebbf9