برنامه های پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) شهرگندمان درطرح جوانه های صالحین 1-برگزاری کلاس ورزشی(فوتسال،شنا،تنیس روی میز) 2-برگزاری کلاس قرآن(قرائت،ترتیل،حفظ) 3-برگزاری کلاس خوشنویسی 4-کارگاه آموزشی نماز 5-کلاس اسلحه شناسی

7b6fb76c-b0cb-4921-a9a0-63c4c75ded0a (1) 9e22e5f4-5793-4211-a228-28f286a3c951 191ce1f8-adc6-444d-98ca-32be80930161 45228938-0bbf-47d0-9f08-f4891ab8eb8f