برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی سرگروه های شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه کوهرنگ دوره آموزشی سرگروههای شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه کوهرنگ در مکان مدرسه شبانه روزی امام خمینی (ره) چلگرد برگزار شد . این دوره از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 7:30 دقیقه بعدظر با حضور حجت السلام و المسلمین مرادی مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان برگزار شد . این دوره به صورت کلاسی و با حضور اساتید مجرب از استان در مورد مباحث بصیرتی – مهارتی – و ساختار شجره طیبه صالحین برگزار شد . جناب سرهنگ عزیز موسایی در افتتاحیه این دوره آموزشی گفتند : شجره طیبه صالحین به دنبال ایجاد نظام تربیتی ، معرفتی ، بصیرتی ، در سطوح مختلف بسیجیان است و با استفاده از ظرفیت های علمی و معنوی نظام اسلامی زمینه ارتقاء آحاد بسیجیان را در ابعاد مختلف فراهم میکنند

c9ca3326-5aed-4e7b-8edd-be312c6c9e3b