اردوی نوع الف بسیجیان کلاس روخوانی وروانخوانی قرآن کریم پایگاه صاحب الزمان(عج)باباحیدر درمنطقه چشمه دیمه باحضور بسیجیان ،حاج آقاحیدری امام جماعت مسجد، سیدمهدی رضوی مربی پایگاه وحضور سرزده برادرپرتویی مسئول دارالقرآن ستاد تبلیغات استان ودیگرعزیزان برگزار گردید.

4f2f9d44-5158-465c-95c9-ffec12559258