برگزاری کلاس های رزمی اواسپرت درغالب طرح جوانه های صالحین توسط پایگاه صاحب الزمان(عج) درسالن صالحین بخش باباحیدر روزهای فردساعت15الی16/30نونهالان حلقه سردارشهیدیدالله تاجی و16/30الی18 برای نوجوانان حلقه سردارشهیدحمیدباکری برگزار می گردد.

17f7393c-f355-47fb-a364-da7ac40af597 435bfedb-483c-4a40-b165-af2ef2098e8a