برگزاری المپیاد ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام صادق (ع) میهه ستواندوم پاسدار رسول احمدی میرقائد فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) چلگرد گفتند : برنامه ورزشی جوانه های صالحین بعد از برگزاری در این پایگاه که با نظارت اینجانب و همکاران انجام گرفت . از بسیجیان نوجوان در این طرح با همکاری بسیجیان جهادگر از دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (ع) تهران جهت برگزاری مسابقات فوتسال در غالب المپیاد ورزشی تابستانه ثبت نام شد و مسابقات برگزار شد …..

9e25d32b-12c1-4778-b291-b6eeda9a6399