تقدیم به روح سربلند شهید محسن حججی که نگاه مردانه اش در عکس وی آبروی شیعه و ایرانی را درجهان بیمه نمود

مَغرورترین نگاه و بُرّنده ترین.

بینِ روبَهان، چو شیر، غُرّنده ترین

در عکسِ تو  یک نگاه، پُر رازترین

دلخون شده آسمان و شرمنده، زمین

حتی قلمَم میانِ انگشتانم .

لرزید ، وَ  شرمنده شده ایمانم

مبهوتِ شجاعتِ تواَم، یک هفته

آن لحظه چه بر قلب و زبانت رفته؟؟

عکسِ تو، هزاران بار ، دیدن دارد

شهرِ نجف آباد به تو ، می بالد

اما نه! ، نگاهِ تو، جهانی شُده است

عکسِ تو نمادِ قهرمانی شُده است.

تصویرِ تلگرامِ جوانان، پیران

سِلفی تو کنون گرفته ای با ایران

در رسانه های غرب و شرقِ دنیا

سمبلِ شُجاعتت بگویند آنها

سر دادی و روسری شده بیمه ی سَر

ای مدافعِ حریمِ دُختِ حیدر

سربازترین مدافعِ پاکِ حَرَم

امروز من از همیشه شرمنده تَرَم.

آبروی شیعه را خریدی با سر

در مکتبِ عشقِ آن امامِ بی سر

ماندگارِتاریخِ معاصر هستی

با امامِ خود عجب تو پیمان بستی

تندیسِ تو در بهشت، میدان حسین

شرمنده و نظّاره گریم ، در این بین

شاعر:جهانگیر زمانی جونقانی- پایگاه امام علی (ع) جونقان

 

6610418_811