کلاس آموزش مفاهیم قرآن کریم در رده سنی نوجوانان تحت اشراف دارالقرآن بسیج ناحیه بن در محل مسجد جامع روز های زوج راس ساعت 19 برگزار میگردد

52e891b3-5943-4b88-bb3a-6d613b4fcede