برگزاری اردوی تفریحی متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهرستان کوهرنگ ستواندوم پاسدار رسول احمدی میرقائد فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) چلگرد گفتند : اردوی تفریحی ویژه حلقه برتر متربیان پایگاه مقاومت بسیج شهدای شیخ علیخان ( حلقه شهید مولایی ) در کانون گردشگری آبشار چلگرد برگزار شد . وی در ادامه گفتند این حلقه صالحین از حلقه های برتر این حوزه میباشد و در اجرای برنامه های خود اهتمام جدی دارند . و اجرای هر هفته دو جلسه تربیتی و بصیرتی از برنامه های این حلقه میباشد ……

908259d6-0806-4635-9504-69661f579688