با حضور سردار فرماندهی محترم سپاه حضرت قمربنی هاشم قرارگاه صالحین استانی تشکیل جلسه داد.در این جلسه حاج آقای مرادی  گزارش  عملکرد 5 ماهه اول سال 96 را تشریح نمودند.

SAM_0059 SAM_0060 SAM_0064 SAM_0065 SAM_0067