ردوی زیارتی وسیاحتی نوع ویژه مشهدمقدس متربیان حلقه های صالحین پایگاه صاحب الزمان(عج)باباحیدرازتاریخ96/04/27 الی69/05/02با برنامه های متنوع زیارت مرقدوبارگاه مطهرآقا علی بن موسی الرضا(ع) درشب شهادت امام جعفرصادق(ع)، زیارت مرقدخواجه اباصلت ،برگزاری دعای زیارت عاشورا وسخنرانی ، زیارت مرقد خواجه مراد ، زیارت قبورمطهر 8شهید گمنام کوه سنگی وبرنامه ای فرهنگی دیگر برگزار گردید.

????????????????

????????????????

?

?