برگزاری طرح جوانه های پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) شهرگندمان 1-برگزاری کلاس قرآن(ترتیل،حفظ،قرائت) 2-برگزاری کارگاه آموزشی نماز 3-برگزاری کلاس خوشنویسی 4-برگزاری کلاس نقاشی 5-برگزاری کلاس اسلحه شناسی 6-برگزاری کلاس های ورزشی(شنا،تنیس روی میز،فوتسال) 7-برگزاری مسابقات فرهنگی هنری واردوهای فرهنگی تربیتی

9c7de3b8-fee7-488a-ad2a-2123194c4cdf d3bee5b4-61ff-4b24-b49f-000b96347e31 d04d0700-e21a-4069-b928-0ac1edd96808