حلقه مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج باباحیدر درتاریخ29آبان ماه باحضور سر مربی محترم حاج سیدمحمدتقی میراحمدی ، جناب سروان سیدحسن میراحمدی فرمانده حوزه ومربیان محترم پایگاه های تابعه دراتاق جلسات حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) برگزار گردید.

 

6f6a091b-2721-4732-b9c2-789526c5fe72 96a215da-ecd4-4261-87cf-7b7ee73cd234