جشنواره ناحيه‌اي حلقه‌هاي صالحين در شهرستان کوهرنگ برگزار شد جانشين سپاه ناحيه کوهرنگ در حاشيه اين برنامه اظهار داشت: هدف از برگزاري جشنواره صالحين تقويت نظام تربيتي بسجيان، ايجاد رقابت سالم بين بسيجيان و تجليل از اقدامات برجسته و ارکان پرتلاش شجره طيبه صالحين است. سرهنگ موسايي با اشاره به اينکه در اين جشنواره برترين‌هاي حلقات صالحين شهرستان کوهرنگ انتخاب و معرفي شدند، عنوان کرد: 12 حلقه متربي و 3 حلقه سرگروه به عنوان حلقه‌هاي برتر و 30 نفر ورزشکار توسط مسئولان مورد تقدير قرار گرفتند. وي با بيان اينکه در اين جشنواره از فعالان قرآني حلقات صالحين در سال 1396 تجليل شد، افزود: در مجموع از 40 نفر به عنوان فعالان قرآني و برترين‌هاي حلقات صالحين ناحيه کوهرنگ تقدير به عمل آمد. موسايي هدف از برگزاري جشنواره را تشويق و ترغيب افراد فعال که در حلقات تربيتي صالحين نقش موثري دارندعنوان کرد و افزود: افرادي که به عنوان نفرات برتر ناحيه توسط هيئت داوران تشخيص داده شد به مرحله استاني معرفي مي‌شوند.

fda1895b-1ff7-4928-a547-d4eba5ad3f26