به گزارش خبرگزاری صالحین درحوزه مقاومت بسیج امام کاظم(ع)سورشجان: 1)-بمناسبت برنامه های اجرایی هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت نشست مربیان حلقه های صالحین حوزه مقاومت بسیج امام کاظم(علیه السلام)برگزارشد. 2)- دراین جلسه باحضورسرمربی و فرمانده محترم حوزه نسبت به بررسی پیشنهادات، انتقادات سازنده، مشکلات و کمبودهای برنامه های اجرایی حلقه های صالحین پرداخته شد.

7dd77e90-b9e7-4ebc-89c3-b3de3217200a 8380eb57-5b6b-4196-ae9b-69bc587aeea6 d2aa5533-cf08-4f19-beea-c5baae964d91