خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۱۱/۲۲ ۱۶:۵۲
شناسه خبر : 1642

برگزاری حلقه شهیدمرتضی امانی پایگاه حضرت رقیه (س)روستای دهنو-کوهرنگ

اداره وبرگزاری حلقه شهیدمرتضی امانی پایگاه حضرت رقیه (س)روستای دهنو-کوهرنگ موضوع ومباحث ارائه شده درحلقه دررابطه باقهرمانی وغیورمردان بختیاری وبیعت مردم بختیاری درتاریخ ۱۹بهمن سال۵۷بود. ...

اداره وبرگزاری حلقه شهیدمرتضی امانی پایگاه حضرت رقیه (س)روستای دهنو-کوهرنگ موضوع ومباحث ارائه شده درحلقه دررابطه باقهرمانی وغیورمردان بختیاری وبیعت مردم بختیاری درتاریخ ۱۹بهمن سال۵۷بود.

image_2018_02_11-16_49_52_101_nda image_2018_02_11-16_49_53_966_xIB