جلسه حلقه صالحین بسیجیان پایگاه شهیدچمران (ره)درمسجدابالفضل(ع)درمورد آمادگی بسیجیان دربرابرفتنه های پنهای دشمنان وفتنهای اخیر‌وهمچنین آمادگی بسیجیان برای دهه مبارک فجر

8428f69f-2d62-452b-9bf2-93ac73d8f81c