در اواسط بهمن ماه سال 1396 حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا رئیسی،معاونت محترم تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فارسان از حلقه شجره طیبه صالحین شهید اسکندر سلیمی پایگاه مقاومت بسیج حضرت علی اکبر علیه السلام روستای راستاب سرکشی و بازرسی بعمل آوردند.حلقه شجره طیبه صالحین شهید اسکندر سلیمی،یکی از حلقه های شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج حضرت علی اکبر علیه السلام روستای راستاب در رده سنس نوجوانان می باشد.اعضاء و متربیان این حلقه علاوه بر فعالیتها و برنامه های تربیتی،فرهنگی،اردویی،قرآن و احکام و ورزشی در فعالیتهای سازندگی نیز حضور فعال دارند.حلقه شجره طیبه صالحین شهید اسکندر سلیمی پایگاه مقاومت بسیج حضرت علی اکبر علیه السلام روستای راستاب زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ریحانی،امام جماعت محترم مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام روستای راستاب و از سرگروههای صالحین موفق پایگاه مقاومت بسیج حضرت علی اکبر علیه السلام روستای راستاب اداره می شود.